Skip to content

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Biologisk mangfoldChevronRight
 4. SystematikkChevronRight
 5. Oppgave om artsmangfoldChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgave om artsmangfold

I denne oppgaven skal vi sammenligne artsmangfoldet av blomsterplanter på tre ulike enger.

Problemstilling

Det finnes totalt sju ulike arter, se bildet. De tre øverste artene er fjernt beslektet og tilhører ulike plantefamilier. De er også fjernt i slekt med de fire nederste artene som alle tilhører samme planteslekt. Artene er fordelt på de tre engene, som vist i figur A, B og C .

Oppgaver

 • Hvilket område synes du umiddelbart ser ut til å ha høyest artsmangfold?
 • Hva slags resultat får du dersom du regner ut artsrikdommen for områdene A, B og C? Samsvarer det med ditt intuitive svar? Hvis det ikke gjør det, kan du forklare hvorfor?

Learning content

Systematikk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Taksonomi

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Artskunnskap og systematikk

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff