Skip to content

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Biologisk mangfoldChevronRight
 4. SystematikkChevronRight
 5. Eukarya – planteriket (Plantae)ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Article

Eukarya – planteriket (Plantae)

Plantene var de første eukaryote organismene som erobret landjorden. Hovedårsaken til at plantene har hatt slik suksess er at de skaffer seg energirike forbindelser ved å utnytte sollyset. Dette banet vei for dyrene, som fikk mat, oksygen og ly av plantene.

Nærbilde av blåveisblomst. Foto

Planter har fotosyntese og cellevegg av cellulose

Planter er flercellede, eukaryote organismer. Plantene er relativt komplekse i form og utseende. De aller fleste plantene er autotrofe. De har organellen kloroplast som gjør det mulig å benytte lysenergi til å binde kjemisk energi gjennom fotosyntesen. Opplagsnæringen til planter er stivelse.

Plantene har i motsetning til dyr en cellevegg bestående av cellulose. Sammen med vakuolene utgjør celleveggen plantens reisverk.

Landplantene deles inn i karplanter og moser

De første landplantene spredte seg ved hjelp av sporer. Noen av disse utviklet transportsystem (kar) og røtter. De som ikke gjorde det, kjenner vi som moser.

Typiske egenskaper hos moser:

 • sprer seg med sporer
 • uekte røtter (rottråder)
 • opptak og utskillelse av stoffer gjennom bladoverflata
 • kjønnet formering

Plantene som utviklet karsystem kalles karplanter. Noen av disse utviklet frø som spredningsmetode.

Typiske egenskaper hos karplanter:

 • ekte røtter
 • transportsystem
 • både kjønnet og ukjønnet formering
 • bregner, sneller og kråkefotplanter sprer seg med sporer
 • nakenfrøete og dekkfrøete planter sprer seg med frø

Alle planter som formerer seg kjønnet har generasjonsveksling, hvor de veksler mellom en haploid og en diploid fase. Men det er flere landplanter som formerer seg ukjønnet ved yngleknopper, utløpere eller frøsetting uten befruktning.

Grønnalgene tilhører planteriket

Glasskrukker med grønt innhold. Foto
Grønnalger kan bli en viktig faktor i produksjon av mat og energi.

Alger er en svært variert gruppe encellede og flercellede vannlevende organismer. De ble tidligere plassert i det nå oppløste protistriket, mens de nå er plassert i flere ulike riker. Grønnalgene hører hjemme i planteriket.

De flercellede algene formerer seg på mange måter, men de har generelt ingen strukturer som beskytter formeringsorganene på samme måten som vi finner hos landplantene som trenger beskyttelse mot uttørking.

Learning content

Systematikk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites