Skip to content

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfoldChevronRight
  4. SystematikkChevronRight
  5. Oversikt over organismegrupperChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

Oversikt over organismegrupper

Her finner du en oversikt over biologisk mangfold, hvor de største gruppene av organismer er beskrevet. Eksemplene som gis, kan være alt fra arter til rekker, avhengig av hvor kjent den aktuelle gruppa er.

Kollasj med ulike typer organismer. Illustrasjon

Organismegrupper

Formelle grupper finner man igjen i moderne klassifikasjonssystemer, og de fleste tilhører et bestemt nivå (for eksempel rekke eller klasse).

Uformelle grupper fantes i tidligere klassifikasjonssystemer, og noen av navnene er fortsatt i bruk fordi de utgjør praktiske enheter.

Hvert rike sin fargekode

Fargekoder i tabellen skiller de ulike gruppene fra hverandre. Det må understrekes at det er gjort mange valg og kompromisser i denne oversikten. Andre kilder kan derfor gjerne avvike noe fra dette. Systematikk og klassifisering er, som all annen vitenskap, kjennetegnet ved å være i stadig endring på grunn av tilflyt av ny kunnskap.

RikeFargekode
dyreriket blå
soppriket brun
planteriket grønn
protistriket grå
eubakterier lilla
arkebakterier lyseblå

Tabellene er vedlagt i pdf-format:

Files

Organismegruppene i kolonnen "Grupper" er oftest, men ikke alltid, formelle. Domenet Eukarya (de eukaryote organismene) er fordelt på dyreriket, soppriket, planteriket og det gamle, oppløste protistriket (hvor mange grupper nå har usikker plassering). Prokaryote organismer finner vi i domene eubakterier og arkebakterier.

Learning content

Systematikk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites