Skip to content

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfoldChevronRight
  4. SystematikkChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Systematikk

Systematikk hjelper oss til å sette alle organismene i system. Da kan vi lettere sammenligne organismer, avgjøre hvem som er i slekt og gi dem navn etter faste systemer.

Introduksjon til systematikk og klassifikasjon

Systematikk gir orden i mylderet av organismer

Når du studerer planter og dyr, og andre organismer, oppdager du fort at du behøver et system for å få oversikt.

Det har vært store diskusjoner om hvordan vi skal avgjøre om organismer tilhører samme art. Skal vi basere oss på utseende eller evolusjonært slektskap?

I dette emnet skal du møte systemet for navnsetting av organismer. Kanskje oppdager du at de latinske navnene ikke er så uforståelige som de kan se ut, og at de ofte gir mening og informasjon om de forskjellige artene?

Learning content

Systematikk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites