Skip to content

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Den unge biologenChevronRight
  4. Feltarbeid i fjæraChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Feltarbeid i fjæra

Gjennom feltarbeidet skal du lære om ulike arter, og om hvordan de er tilpasset miljøet de lever i. Du skal også lære å samle inn arter, sortere dem etter slektskap og presentere resultatet. Her finner du forslag til mange undersøkelser du kan gjøre i fjæra.

Tang og tare under vann i fjæra. Foto.

Learning content

Feltarbeid i fjæra

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites