Skip to content

 1. Home
 2. Biologi 1ChevronRight
 3. HavforskningChevronRight
 4. Forskningsoppgave om raudåteChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Tasks and Activites

Forskningsoppgave om raudåte

I denne forskningsoppgaven skal du sammenligne resultater fra flere forskningsstasjoner. Du skal lete etter tendenser og prøve å finne en sannsynlig forklaring på forskjellene i produksjon mellom de fire stasjonene.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Flere individ av raudåte sett i lupe. Foto

Eggproduksjon hos Calanus finmarchicus (raudåte)

Flaske med skillemembran i motlys. Foto
Eggleggingskammeret for raudåte inneholder en hunn. Eggene passerer membranen og samles i nedre kammer.

Eggleggingsforsøket er beskrevet i filmen Eggleggingsforsøk med raudåte.

Se også artikkelen Krepsdyret Raudåte – en nøkkelart , og flere oppgaver om vandring og formering hos raudåte.

Ressurser til hjelp

I resultatene vil du se at det er store individuelle forskjeller mellom hunnene, men også klare forskjeller mellom stasjonene.

Kan du finne en tendens og en sannsynlig forklaring på forskjellene mellom de fire stasjonene?

Farget tverrsnitt av vannmasser i norskehavet. Figur
Snitt gjennom vannmassene for stasjon 152 til 162 i Norskehavet
Havkart med markering av forskningsstasjoner. Figur.
Kart over forskningsstasjonene 152–161 – G.O. Sars 3.–9. mai 2013
Plansje over produksjon og temperatur i havet. Tegning.
Mengde klorofyll sett i sammenheng med temperatur i vannmassene. Fluorescens er lysutsendelse fra et eksitert pigmentmolekyl som for eksempel klorofyll.
Last updated 06/17/2019
Text: Frank Emil Moen and Kristin Bøhle (CC BY-SA)

Learning content

Havforskning

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Learning Path

 • LearningPath

  Raudåte

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • There is no core content available for learning path.

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

Assessment Resources