Skip to content

Biologi

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
SubjectEmne

Topics

 • Den unge biologen

  Dette emnet handler om hvordan man bygger naturvitenskaplig forståelse gjennom undersøkelser i felt og i laboratorium, samt vurdere informasjon fra media.

 • Cellebiologi

  Cellebiologi handler om de livsviktige prosessene som foregår inne i cellene, samt oppbygning og formering til bakterier og virus.

 • Fysiologien til mennesket

  I dette hovedområdet skal du lære om hvordan organer i kroppen vår er bygd, og om hvordan de fungerer sammen.

 • Funksjon og tilpasning

  Vi studerer hvordan funksjon, adferd, vekst og formering hos både planter og dyr har tilpasset seg ulike levevilkår og utviklet seg gjennom tidene.

 • Biologisk mangfold

  I "Biologisk mangfold" ser vi på sammenhengen mellom miljø og artsutvalg. Dette bruker du til å forstå viktigheten av variasjon og bevaring av biologisk mangfold.

Om biologi 1

En humle på en blomst, mens sommerfuglen flyr bort.

Om biologi 1

I biologi jobber du praktisk og teoretisk med aktiviteter i laboratorium og i felt. Du lærer hvordan din egen kropp fungerer, og til å utforske hvordan ulike organismer fungerer og tilpasser seg det miljøet de er en del av, bruker du naturvitenskaplige metoder. Faget legger til rette for at du skal oppleve glede, undring og respekt for naturen.

New content

Newsletter

Stay updated! Subscribe to the latest news from NDLA.

Facebook