Skip to content

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. FiskChevronRight
  5. Undervisningsfilmer om fiskChevronRight
  6. Filetering av flatfiskChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Filetering av flatfisk

Learning content

Undervisningsfilmer om fisk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff