Skip to content

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. FiskChevronRight
  5. Undervisningsfilmer om fiskChevronRight
  6. Korleis filetere torsk, sei, hyse, lyr eller uerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Korleis filetere torsk, sei, hyse, lyr eller uer

Learning content

Undervisningsfilmer om fisk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff