Skip to content

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. FiskChevronRight
  5. Undervisningsfilmer om fiskChevronRight
  6. Film fra NRK om makrellChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Film fra NRK om makrell

Learning content

Undervisningsfilmer om fisk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff