Skip to content

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. FiskChevronRight
  5. Undervisningsfilmer om fiskChevronRight
  6. Pakk meg innChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

Pakk meg inn

Kunnskapsfilm har laget en filmserie om sjømat. Denne filmen handler om emballering av fisk, ulike typer emballasje og verdien av emballering.

Gå videre til fagstoff, begreper og oppgaver om dette temaet: Emballering av fisk

Learning content

Undervisningsfilmer om fisk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Subject Material