Skip to content

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. FiskChevronRight
  5. Undervisningsfilmer om fiskChevronRight
  6. Verdien av fiskChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Verdien av fisk

Kunnskapsfilm har laget en filmserie om sjømat. Denne filmen handler om verdien av fisk, verdikjeder, ressursutnyttelse og produktutvikling.

Gå videre til fagstoff, begreper og oppgaver om dette temaet: Verdien av fisk

Learning content

Undervisningsfilmer om fisk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff