Skip to content

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. FiskChevronRight
  5. Undervisningsfilmer om fiskChevronRight
  6. Fisk på tungaChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Fisk på tunga

Kunnskapsfilm har laget en filmserie om sjømat. Denne filmen tar for seg fiskens smak, lukt, utseende og tekstur. Hvordan smaker egentlig fisk, og hvordan kan vi beskrive dette?

Gå videre til fagstoff, begreper og oppgaver om dette temaet: Fisk på tunga

Learning content

Undervisningsfilmer om fisk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff