Skip to content

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. FiskChevronRight
  5. Undervisningsfilmer om fiskChevronRight
  6. En kald fiskChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Films and Film clips

En kald fisk

Kunnskapsfilm har laget en filmserie om sjømat. I denne filmen får du kjennskap til viktigheten av en ubrutt kjølekjede. Det er viktig for å bevare fiskens kvalitet og for at fisken skal være trygg å spise.

Gå videre til fagstoff, begreper og oppgaver om dette temaet: En kald fisk

Learning content

Undervisningsfilmer om fisk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Subject Material