Skip to content

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. FiskChevronRight
  5. Undervisningsfilmer om fiskChevronRight
  6. Sushi på norskChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Films and Film clips

Sushi på norsk

Kunnskapsfilm har laget en filmserie om sjømat. Denne filmen handler om sushi, og sushiens fremvekst i Norge. Du vil også lære mer om tilberedning av rå fisk og mattrygghet.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Gå videre til fagstoff, begreper og oppgaver om dette temaet: Sushi på norsk

Last updated 06/17/2019
Text: Kunnskapsfilm (CC BY-NC-ND)

Learning content

Undervisningsfilmer om fisk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Subject Material