Skip to content

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. FiskChevronRight
  5. Undervisningsfilmer om fiskChevronRight
  6. På sporetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

På sporet

Kunnskapsfilm har laget en filmserie om sjømat. I denne filmen vil vi få kjennskap til begrepet sporbarhet, og viktigheten av å kunne dokumentere mattrygghet og kvalitet gjennom hele kjeden.

Gå videre til fagstoff, begreper og oppgaver om dette temaet: På sporet

Learning content

Undervisningsfilmer om fisk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Subject Material