Skip to content

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. FiskChevronRight
  5. Undervisningsfilmer om fiskChevronRight
  6. Rå fisk og sjømatChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Films and Film clips

Rå fisk og sjømat

Learning content

Undervisningsfilmer om fisk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Subject Material