Skip to content

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Råvarer og produksjonChevronRight
  4. FiskChevronRight
  5. Undervisningsfilmer om fiskChevronRight
  6. Salting og speking av fiskChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

Salting og speking av fisk

Learning content

Undervisningsfilmer om fisk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Subject Material