Skip to content

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Lov- og regelverkChevronRight
 4. BarnekonvensjonenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Article

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen ble enstemmig vedtatt av verdens ledere på FNs generalforsamling 20. november 1989. Dette er barnas lov, og den skal trygge oppvekstvilkårene for alle barn i verden.

Fakta om barnekonvensjonen

 • Barnekonvensjonen heter egentlig FNs konvensjon om
  barnets rettigheter.
 • Barnekonvensjonen er barnas lov formulert i et dokument som forplikter landene som godkjenner den, til å overholde innholdet i den.
 • Barnekonvensjonen ble enstemmig vedtatt av verdens ledere på FNs generalforsamling i New York 20. november 1989.
 • Barnekonvensjonen er den internasjonale avtalen som flest land har ratifisert (godkjent).
 • Barnekonvensjonen er ikke ratifisert av USA og Somalia.
 • Barnekonvensjonen inneholder 54 artikler.
 • Barnekonvensjonen gjelder for alle barn som er under 18 år, uansett nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur.
 • Barnekonvensjonen gjelder uansett om det er fred eller krig.

Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til mat, klær, bolig og skolegang. Barn har også rett til å ha sine egne meninger, rett til medbestemmelse og rett til å få omsorg og kjærlighet.

Utfordringer til deg

 1. Hvor og når ble barnekonvensjonen vedtatt?
 2. Hva er hensikten med barnekonvensjonen?
 3. Hva er det egentlige navnet på barnekonvensjonen?
 4. Hvem gjelder barnekonvensjonen for?
 5. Hva betyr å ratifisere?
 6. Kjenner du noen land som ikke har ratifisert barnekonvensjonen?
 7. Del dere i grupper og ta for dere hvert deres område i barnekonvensjonen. Lag en presentasjon av det området dere har valgt.
 8. Fordypning: På barneombudets sider finner du en rekke tekster om barnekonvensjonen. Gjør deg kjent med noen av dem.

Learning content

Lov- og regelverk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites