Skip to content

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkesfaglige situasjonsbeskrivelserChevronRight
  4. Videregående skole som arbeidsplass ChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Videregående skole som arbeidsplass

Som barne- og ungdomsarbeider på videregående skole skal du gi omsorg og trygghet til elevene. Du skal være et forbilde og veilede elevene.

Kvinne trøster lærer. Foto.

En fagarbeider i videregående skole er gjerne sammen med én elev, eller i en klasse som trenger ekstra støtte. Det finnes også skoler som ansetter barne- og ungdomsarbeidere som en ekstra ressurs, for eksempel på yrkesfaglige linjer som har mye praksis på skolen. Dette er for å bidra til ro, orden, struktur og oppfølging av rutiner.

Det er også klasser på skolene som har ekstra tilrettelegging for elever med nedsatt funksjonsevne eller elever med psykisk utviklingshemning.

Du skal samarbeide med foresatte, kolleger og andre instanser rundt elevene, og du skal være en tydelig voksen i møte med elever og foresatte.

Learning content

Videregående skole som arbeidsplass

SubjectEmne

Tasks and Activites