Skip to content

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkesfaglige situasjonsbeskrivelserChevronRight
  4. Ungdomsskolen som arbeidsplass ChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Ungdomsskolen som arbeidsplass

Som barne- og ungdomsarbeider i skolen skal du jobbe med ulike ungdommer som har ulike forutsetninger. Du skal være en god rollemodell hver dag på flere områder. I dette emnet finner du yrkessituasjoner tilpasset det å jobbe i ungdomsskolen.

Ungdommer med mynter på øyelokkene

Du kan forvente å få varierte arbeidsoppgaver, både i forhold til enkeltelever, hele klasser og leksehjelp etter skoletid.

Egne holdninger og væremåte er avgjørende for om du vil fungere godt i arbeid med ungdom. Alle ungdommer skal ha en god og trygg dag på skolen, og oppleve at de blir sett og hørt. De skal oppleve en mobbefri hverdag, og de skal få et tilbud som gjør at de mestrer hverdagen.

Som rollemodell skal du ha gode holdninger til alkohol, røyk, snus og sosiale medier. Du skal vise respekt, og du skal veilede ungdom i spørsmål rundt deres egen psykiske og fysiske helse.

Learning content

Ungdomsskolen som arbeidsplass

SubjectEmne

Tasks and Activites