Skip to content

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkesfaglige situasjonsbeskrivelserChevronRight
  4. Skolen som arbeidsplass ChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Skolen som arbeidsplass

Elever som leker teater i klassesituasjon. Foto.

Som barne- og ungdomsarbeider i skolen du være en god rollemodell sammen med elevene. Du skal forholde deg til planer, mål og struktur. Det er læreren som har hovedansvaret for klassen og den enkelte elev.

I dette emnet finner du yrkessituasjoner med oppgaver tilpasset det å jobbe i skolen.

Som barne- og ungdomsarbeider i skole skal du veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv. Barna i skolen ha mange plikter, men også mange rettigheter. En god rollemodell er viktig for barna og du skal både være alene med barna og i klasserommet eller på andre aktiviteter sammen med lærere og øvrig personale.

I samarbeid med lærer kan du være en viktig person for barna fordi du har en unik rolle som veileder og støttefunksjon. For et barn som trenger ekstra støtte i hverdagen er det avgjørende at du og alle rundt barna fungerer og samarbeider optimalt.

Learning content

Skolen som arbeidsplass

SubjectEmne

Tasks and Activites