Skip to content

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkesfaglige situasjonsbeskrivelserChevronRight
  4. Barnehagen som arbeidsplassChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Barnehagen som arbeidsplass

Som barne- og ungdomsarbeider jobber du med enkeltpersoner og grupper med ulike forutsetninger i livet. I dette emnet finner du yrkessituasjoner med tema barnehage.

Voksen veileder barn i barnehagen. Bilde.

Du skal være med og planlegge, gjennomføre og vurdere aktivitetene ut fra barnas funksjonsnivå. Sammen med andre yrkesgrupper skal du lage et godt tilbud som er i tråd med rammeplanen og andre planer utformet lokalt i barnehagen eller sentralt.

Aktiviteter kan være daglige gjøremål, lek, drama, sang, musikk, turer, formgiving eller besøk i nærområdet. Aktivitetene skal gi barnet en god opplevelse, og skal utformes slik at alle kan delta. Som barne- og ungdomsarbeider jobber du tett med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

Learning content

Barnehagen som arbeidsplass

SubjectEmne

Tasks and Activites