Skip to content

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Oppvekstmiljø

Barn og unge har krav på å vokse opp i trygge omgivelser. De skal ha like tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av hvor de bor. Du skal gjøre deg kjent med hvordan oppvekstmiljøet påvirker barn og unges utviklingsmuligheter.

Mor med et lite barn på fanget og et barn ved siden av. Foto.

Topics

Oppvekstmiljø

 • Rus- og tobakksforebyggende arbeid

  Rus- og tobakksforebygging er et av de viktigste tiltakene for å sikre en god helse for barn og ungdom.

 • Arbeid med barn, unge og ulike medier

  Barn og unge vokser opp med mange ulike medier. Barne-og ungdomsarbeideren kan være en god rollemodell og veilede i bruken.

 • Kriminalitet og forebyggende arbeid

  Barn og unge som utfører kriminelle handlinger, er en gruppe som skal følges opp spesielt. Fokuset på forebygging må være stort.

 • Kultur og religion

  Kultur og religion er viktige tema som barnehagen tar tidlig inn i planene sine. Det å vise respekt og forståelse for andre er grunnleggende i utviklingen.

 • Forebygging av mobbing og krenkelser

  Forebygging av mobbing og krenkelser i barnehage og skole er viktig for at barn skal få den tryggheten til å utvikle seg til den beste utgaven av seg selv.

 • Oppvekstmiljø i Norge idag

  Når du arbeider med barn og unge, er der viktig at du er klar hva oppvekstmiljøet betyr for barn og unges utvikling.

 • Forebygging av rasisme og fordommer

  Forebygging av rasisme, diskriminering og fordommer krever et kontinuerlig, fokusert og langsiktig arbeid i barne- og ungdomsarbeidet.

 • Universell utforming

  Universell utforming er et område du som barne- og ungdomsarbeider må ha god kjennskap til.