Skip to content

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
SubjectEmne

Topics

Filter

 • Oppvekstmiljø

  Barn og unge har krav på å vokse opp i trygge omgivelser. De skal ha like tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av hvor de bor.

 • Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

  En fagarbeider er en som har avlagt fagprøve i faget sitt, her barne- og ungdomsarbeiderfag. Arbeidstaker er en som jobber på en arbeidsplass.

 • Yrkesetiske valg

  På jobb som fagarbeider skal du jobbe ut fra yrkesetiske retningslinjer. Oppgavene her vil hjelpe deg å øve på ulike dilemma du kan møte i jobben din.

 • Omsorg

  Denne siden kan være en god start når du skal begynne å jobbe med temaet omsorg.

 • Lek og aktivitet

  Lek og aktivitet er en stor del av hverdagen til barn og unge. Barnet leker på eget initiativ og er i en flyt av indre motivasjon når leken oppleves som engasjerende.

 • Pedagogisk verktøy

  Som elev ved barne- og ungdomsarbeiderfaget skal du kjenne til ulike pedagogiske verktøy som brukes i arbeid med barn og unge.

 • Lov- og regelverk

  Under fanen lov- og regelverk vil du finne ulike lover, regler og veiledninger som du har bruk for i arbeidet som barne- og ungdomsarbeider.

 • Vekst og utvikling

  Som fagarbeider i arbeid med barn og unge skal du kjenne til hvordan mennesket utvikler seg, og bruke kunnskapen i planleggingen av aktiviteter rundt barn og unge.

 • Grupper og kommunikasjon

  Når du skal kommunisere i en gruppe, er det viktig at du både lytter og viser interesse for hva andre sier.

 • Kost og ernæring

  Det å ha kompetanse i kost og ernæring betyr både å kjenne til anbefalingene og å kunne lage måltidene for bestemte målgrupper.

 • Yrkesfaglige situasjonsbeskrivelser

  Her finner du praksissituasjoner som du kan løse alene eller i gruppe, til bruk i programfag eller i yrkesfaglig fordypning.

Om barne- og ungdomsaerbeiderfaget Vg2

Hender med armbånd som danner en ring. Foto.

Om barne- og ungdomsaerbeiderfaget Vg2

Opplæringen skal bidra til å utvikle evne og vilje til tverrfaglig samarbeid om barn og unges læring og utvikling. Eleven skal vise gode evner til kommunikasjon i møte med barn, unge og foresatte, tilpasset kulturtilhørighet og funksjonsnivå.

Newsletter

Stay updated! Subscribe to the latest news from NDLA.

Facebook