1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Yrkessituasjoner for helsefagarbeideren

Yrkessituasjonene har som mål at du skal skaffe deg kunnskap og ferdigheter gjennom praktisk arbeid. De er knyttet til kompetansemålene for programfagene på Vg2 og Vg3 helsearbeiderfaget.

Pilleglass og medisinsk utstyr. Kollasj.

Yrkessituasjonene inngår i en læringssti med konkrete læringsmål og et avsluttende innleveringsverktøy hvor du kan laste ned og fylle ut en innlevering.

Topics

Yrkessituasjoner for helsefagarbeideren

 • Helsefagarbeider i bofellesskap

  En helsefagarbeider i et bofellesskap har en viktig rolle for enkeltmennesker som ikke kan bo alene.

 • Helsefagarbeider på sykehjem

  Du som helsefagarbeider på sykehjem har en viktig rolle for beboere som ikke kan bo hjemme.

 • Helsefagarbeider i hjemmebaserte tjenester

  Som helsefagarbeider i hjemmebaserte tjenester skal du delta i omsorgen rundt brukere som trenger omsorg, støtte og pleie til dagliglivets gjøremål.

 • Helsefagarbeideren på rehabiliteringssenter

  Rehabilitering kan foregå på ulike arenaer og har ulike mål. Tilbudet som blir gitt, er avhengig av pasientens individuelle behov.