1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Etikk for helsefagarbeidereChevronRight
  4. Helsefagarbeideren som talerør for brukerenChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Helsefagarbeideren som talerør for brukeren

I mange situasjoner er det viktig å være talerør for pasienter og brukere. Det vil si å snakke på vegne av en person og ytre vedkommendes ønsker videre til de som skal ha informasjon.

Tre søyler med en pil som peker opp. Illustrasjon.

Statens helsetilsyn er det statlige organet i Norge. De opptrer som en type talerør for pasient og bruker. Ulike personer som pårørende, pasient- og brukerombudet og som fagperson i arbeidet med mennesker opptrer også som talerør.

En helsefagarbeider har juridisk plikt til å være talerør. I rollen som talerør må du vite hvem det er riktig å kontakte dersom pasienten uttrykker et behov, og hvordan et problem skal løses. I denne viktige rollen trenger du gode fagkunnskaper. Du må også i ulike tilfeller orientere brukere og pårørende om deres rettigheter. Barn har for eksempel mange rettigheter om far eller mor er i en situasjon hvor de trenger hjelp fra helsevesenet.

I pasient- og brukerrettighetsloven står det om brukerens rett til medvirkning og informasjon. En helsefagarbeider har ansvar for å rapportere til sin leder om uverdige forhold. De fleste brukere kan formidle selv hvordan ting er, men det er ikke sikkert de vet helt hvordan de skal forholde seg til systemet. Da kan en helsefagarbeider bidra med å bringe saken videre.

Learning content

Helsefagarbeideren som talerør for brukeren

SubjectEmne

Fagstoff