1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Etikk for helsefagarbeidereChevronRight
  4. Yrkesetikk for den profesjonelle helsefagarbeiderChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Yrkesetikk for den profesjonelle helsefagarbeider

Etikkens formål er å forklare hvordan man bør handle. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Helsefagarbeidere må bli bevisst i sin egen rolle som fagperson, og målet med retningslinjene er å beskrive ansvar og riktige handlinger.

Ulike helsefaglige symboler i tannhjul. Illustrasjon

For helsefagarbeiderne som er organisert, har fagorganisasjonen utarbeidet yrkesetiske retningslinjer som er klare og gode for alle å tenke over og jobbe etter. De som ikke er organisert, er også forpliktet til å følge yrkesetiske retningslinjer og delta i etiske diskusjoner med kolleger. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre helsefagarbeidere om ansvar og riktige handlinger.

Learning content

Yrkesetikk for den profesjonelle helsefagarbeider

SubjectEmne

Fagstoff