Skip to content

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Sykepleie for helsefagarbeiderenChevronRight
 4. Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?ChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Helsefagarbeidere må ha gode fagkunnskaper om symptomer, behandling og tiltak på ulike sykdommer for å gi forsvarlig helsehjelp som fagarbeidere. De må være bevisst de vanligste bivirkningene av ulike medikamenter og kunne tilegne seg ny kunnskap rundt den enkelte pasient sin bruk av medikamentene.

To hender holder en blomst. Foto.

Helsefagarbeidere skal kommunisere på en slik måte at brukeren er trygg på at det gis tilfredsstillende pleie og omsorg. Man skal kunne observere og rapportere på en måte som kolleger og pårørende forstår, og man skal følge opp tiltak som blir satt i gang av den enkelte helseinstitusjon. En helsefagarbeider er noen ganger den som er mest sammen med brukeren og må kunne gi korrekt pleie og omsorg gjennom hele døgnet. I tverrfaglig samarbeid må en helsefagarbeider vise interesse for ny kunnskap som blir presentert, og håndtere prosedyrer sammen med sin faglige leder slik at kvaliteten på helsetjenesten er tilfredsstillende.

En helsefagarbeider skal ha sykdomskunnskaper slik at tilfredsstillende pleie kan gis. I pasientarbeid vil det være sykepleier, leger og andre yrkesgrupper som må samarbeide. En helsefagarbeiders rolle kan være ulik fra arbeidssted til arbeidssted. For å oppdatere seg på kunnskaper rundt sykdommene må man lese og delta på kurs internt og eksternt på eget arbeidssted. Sykepleie ved noen utvalgte sykdommer blir presentert i dette emnet. Det er alltid eget arbeidssted og praksissted som har den riktige håndteringen av prosedyrer og pleie av den enkelte pasient.

Psykisk sykdom og utfordringer rundt psykisk helse er et stor fagfelt som kan være utfordrende å håndtere. En helsefagarbeider skal kunne gjenkjenne symptomer på tilstander rundt psykisk helse og forstå og rapportere endringer i allmenntilstand. Noen brukere opplever at angst og depresjon blir verre når man blir eldre, og noen opplever ensomhet og utfordringer i samfunnets sosiale endringer. Andre lever med psykisk sykdom hele livet og kan reagere på store endringer i livet som eldre. Psykisk sykdom kan forekomme ved rusmisbruk, og vi vet at rusmisbrukere lever lenger i dagens samfunn. Dette gjør at for eksempel hjemmetjenesten opplever eldre rusmisbrukere oftere enn før med tilleggsutfordringer som psykisk sykdom og dårlig allmenntilstand. Psykisk sykdom er en samlebetegnelse på alvorlige diagnoser som krever behandling. En helsefagarbeider må sette seg inn i hvordan planen er for videre behandling av den enkelte.

Learning content

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Opplevelse av smerte

 • SubjectMaterialFagstoff

  Psykisk sykdom og sykepleie

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kreft og sykepleie

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sår og sårbehandling

 • SubjectMaterialFagstoff

  Venøse og arterielle leggsår

 • SubjectMaterialFagstoff

  Blodpropp i leggen

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sykepleie ved Parkinsons sykdom

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sykepleie ved multippel sklerose

 • SubjectMaterialFagstoff

  MS – sykepleie ved mentale forandringer

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sykepleie og kommunikasjon ved MS

 • SubjectMaterialFagstoff

  MS – sykepleie ved eliminasjon

 • SubjectMaterialFagstoff

  MS – sykepleie ved ernæring

 • SubjectMaterialFagstoff

  MS – sykepleie ved aktivitet og hvile

 • SubjectMaterialFagstoff

  MS – Sykepleie og påkledning

 • SubjectMaterialFagstoff

  Demenssykdom og sykepleie

 • SubjectMaterialFagstoff

  Musikk som verktøy

 • SubjectMaterialFagstoff

  Eliminasjon av avføring

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sykepleietiltak ved obstipasjon

 • SubjectMaterialFagstoff

  Stomi og stomipleie

 • SubjectMaterialFagstoff

  Stomipleie

 • SubjectMaterialFagstoff

  Forebygging av lungebetennelse

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sykepleie og astma

 • SubjectMaterialFagstoff

  KOLS og sykepleietiltak

 • SubjectMaterialFagstoff

  Angina pectoris og sykepleie

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sykepleie ved hjerneslag

 • SubjectMaterialFagstoff

  Leie for hjerneslagpasienter

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hjertesvikt og sykepleie

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sykepleietiltak ved trombose og emboli

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sykepleie ved osteoporose

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sykepleie ved lårhalsbrudd

 • SubjectMaterialFagstoff

  Lårhalsbrudd. Sykepleie i forbindelse med ernæring

 • SubjectMaterialFagstoff

  Lårhalsbrudd. Sykepleie i forbindelse med smerte

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sykepleie ved lårhalsbrudd: personlig hygiene

 • SubjectMaterialFagstoff

  Eliminasjon av urin

 • SubjectMaterialFagstoff

  Å forebygge urinveisinfeksjon

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sykepleietiltak ved urinveisinfeksjon – cystitt

 • SubjectMaterialFagstoff

  Parkinsons sykdom – sykepleie ved kommunikasjon

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Parkinsons sykdom – sykepleie ved aktivitet og hvile

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Parkinsons sykdom – sykepleie ved personlig hygiene

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Parkinsons sykdom – sykepleie ved ernæring

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sykepleie ved Parkinsons sykdom: eliminasjon

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sykepleie ved Parkinsons sykdom: smerte

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sykepleie ved Parkinsons sykdom: stell av hud og sår

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Parkinsons sykdom – sykepleie ved mentale forandringer

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Diabetes og sykepleie

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter