Skip to content

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Helse og sykdomChevronRight
 4. HormonerChevronRight
 5. Line skal lære mer om insulinbehandlingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Line skal lære mer om insulinbehandling

Oppgaver: Helsefagarbeider Line mangler kompetanse i å administrere medikamenter. Sabina har fått beskjed av legen om at hun må begynne med insulin. Line må lære mer om insulinbehandling og ho må ha gjennomføre et medikamentkurs for å få delegering, slik at hun kan hjelpe til med å sette insulin.

Oppgavene kan gjøres individuelt eller i grupper.

 • Insulin er et hormon. Finn ut hvor i kroppen dette normalt blir produsert, og forklar organets funksjon.
Pasienter med type 1-diabetes og enkelte pasienter med type 2-diabetes må få tilførsel av insulin. Finn ut og forklar
 • hva insulin er
 • hvilke typer insulin som finnes, og hvordan de virker
 • eventuelle bivirkninger

Line synes det ser enkelt ut å sette insulinsprøyter, men hun vet at det kan få konsekvenser hvis hun gjør dette uten tilstrekkelig kompetanse.

 • Beskriv hva du finner om faglig forsvarlig arbeid i Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Bruk eksempler som viser at du forstår uttrykket «faglig forsvarlig arbeid».
 • Når en helsefagarbeider administrerer medisin, er dette en delegert oppgave. Hva menes med det?
 • Diskuter svarene i klassen og lag en felles prosedyre med tittelen «Prosedyre for håndtering av medikamenter for helsefagarbeidere».

For å kunne løse oppgavene finner du flere relevante lenker i lenkesamlingen.

Learning content

Hormoner

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter