Skip to content

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Helse og sykdomChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Helse og sykdom

Kunnskap om sykdommer, diagnoser og ulike behandlingsformer er en viktig del av helsefagarbeiderens faglige kompetanseområde og danner grunnlaget for å kunne yte profesjonell helsehjelp.

Et blått og et brunt øye. Foto.

Kunnskap er en forutsetning for å kunne gi pasientene den omsorg, bistand og behandling de har behov for. Helsefagarbeideren skal bidra til at brukerne gjenvinner helse eller opplever lindring av lidelse. Helsefagarbeideren må derfor vite hvordan ulike sykdommer kan påvirke pasientenes liv.

Helsefagarbeideren skal ikke stille diagnoser, men rapportere sine observasjoner, slik at legen får nødvendig informasjon til å stille riktige diagnoser og gi hensiktsmessig behandling. Observasjon av og rapportering om pasientens tilstand i forbindelse med behandling, er en viktig del av helsefagarbeiderens kompetanseområde.

Topics

Helse og sykdom

 • Aldring og helse

  Alderdommen er den fasen i livet da mennesket er preget av at aldringsprosessen svekker organismen. Det er noen naturlige reaksjoner som påvirker oss.

 • Psykisk helse og sykdom

  Psykisk helse er noe alle har. Psykiske lidelser rammer mange i ulik grad, og du skal forholde deg til ulike diagnoser.

 • Kreft

  Kreftsykdom rammer mange, og behandlingen kan være langvarig og skjulte komplikasjoner store. Omsorg ved kreftsykdom hos brukere krever god kompetanse.

 • Sanser og nervesystem

  Sanser er en fellesbetegnelse på syn, hørsel, luktesans, smakssans og følesans. Sansecellene fanger opp stimuli og formidler de til nervesystemet.

 • Fordøyelsen

  Med fordøyelse mener vi den mekaniske, biologiske og kjemiske prosessen maten gjennomgår for at kroppen skal kunne gjøre seg nytte av næringsstoffene.

 • Hormoner

  Hormoner blir skilt ut av ulike hormonkjertler i kroppen og transporteres med blodet til målorganer og målceller hvor de utløser bestemte fysiologiske responser.

 • Respirasjon og sykdom

  Respirasjon er de mekanismene som omfatter gassutvekslingen mellom blodet og luften vi puster inn.

 • Sirkulasjonsystemet og sykdom

  Hjerte- og karsykdommer er sykdommer i sirkulasjonssystemet i kroppen. Sykdom her kan oppstå i hjerte, hjerne, lunger og ulike typer blodårer.

 • Bevegelsesapparatet - sykdom og plager

  Bevegelsesapparatet er alle muskler og bein i kroppen med tilhørende elementer som sener, knokler, leddbånd og annet. Når vi beveger kroppen, er det et fint samarbeid mellom disse.

 • Urinveiene - sykdom og plager

  Urinveiene med nyrer og urinblære er viktige organer. Sykdom her vil gjøre at man kan trenge medikamenter, hjelpemidler eller endring i livsstil og matinntak.