Skip to content

Helsearbeiderfag Vg2

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
SubjectEmne

Topics

Filter

 • Helse og sykdom

  Kunnskap om sykdommer, diagnoser og ulike behandlingsformer er en viktig del av helsefagarbeiderens faglige kompetanseområde.

 • Sykepleie for helsefagarbeideren

  Helsefagarbeidere skal kunne utføre grunnleggende sykepleie og trenger god og relevant kunnskap, ferdigheter og holdninger.

 • Prosedyrer i pleie- og omsorgssektoren

  En prosedyre er en oppskrift på eller beskrivelse av hvordan vi skal gå fram eller handle i en gitt situasjon.

 • Hygiene

  Håndhygiene er det enkleste, rimeligste og beste tiltaket for å hindre overføring av smitte. Hygiene er et viktig område for helsefagarbeideren.

 • Ernæringsarbeid for helsefagarbeideren

  Ernæring og kosthold er en naturlig del av behandling og pleie av og omsorg for alle mennesker i somatisk og psykisk helsetjeneste.

 • Legemidler

  Helsefagarbeidere får gjennom sin yrkesutøvelse mye befatning med legemidler.

 • I arbeid med mennesker

  Alle som jobber med mennesker i helse- og sosialsektoren, har et ansvar for å jobbe målrettet, forebyggende og sette i gang tiltak for å fremme god livsstil.

 • Fagarbeider i helse- og omsorgssektoren

  Helsefagarbeiderutdanningen gir bred kompetanse og kunnskaper innenfor mange fagområder. Dette gjør at helsefagarbeideren kan velge mellom flere yrkesarenaer.

 • Etikk for helsefagarbeidere

  En helsefagarbeider må ta mange valg og beslutninger i arbeidet sitt. De skal yte faglig, etisk og juridisk forsvarlig helsehjelp.

 • Førstehjelp for helsefagarbeideren

  I en situasjon der noen trenger førstehjelp, er helsefagarbeiderens oppgave å redde liv og begrense skader.

 • Yrkessituasjoner for helsefagarbeideren

  Målet med yrkessituasjonene er at du skal kunne skaffe deg kunnskap og ferdigheter gjennom praktisk arbeid med kompetansemålene.

Newsletter

Stay updated! Subscribe to the latest news from NDLA.

Facebook