Skip to content

 1. Home
 2. EngelskChevronRight
 3. Working with GrammarChevronRight
 4. Word Order TasksChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Word Order Tasks

Translate the following sentences.

Bokmål

1 Bildet ble stjålet dagen etter.
2 Hvem ønsker mer kaffe?
3 Ingenting irriterer ham mer enn at folk kommer for seint.
4 Ingen er mer ivrig enn han.
5 Hvis du ikke liker suppa, kan du la den stå igjen.
6 Fredag morgen kommer bestefar til byen.
7 Noen ganger er det ålreit.
8 Selv uten min hjelp klarte hun å klatre over gjerdet.
9 Ærlig talt, du må lære deg dette fort.
10 Andreas kommer til å vinne. Det er det ingen som tviler på.
11 Han hadde malt veggene, men taket måtte han vente med.
12 De fikk en slags forklaring men sannheten ville de aldri få vite.
13 Slike påstander har jeg hørt før
14 Dette huset betraktet hun som sitt andre hjem.
15 Dette ville hun være med på; å sove var unødvendig.
16 ”Kan jeg få lov?” hvisket hun, ”og du lover å ikke bli sint?”
17 Hvis det er som du sier, så hadde jeg oppdaget med en gang.
18 Stan var 39 og en rask karriere hadde han gjort. Det var det ingen tvil om.
19 Kjøper du den bilen, får du problemer så lenge du har den.
20 Hadde jeg vært deg, hadde jeg reist til New York
21 ”Det er helt utelukket”, svarte direktøren. ”Det er ikke slik vi driver i vår bransje”.

Nynorsk

1 Bildet blei stole dagen etter.
2 Kven ønskjer meir kaffi?
3 Ingenting irriterer han meir enn at folk kjem for seint.
4 Ingen er meir ivrig enn han.
5 Viss du ikkje liker suppa, kan du la ho stå igjen.
6 Fredag morgon kjem bestefar til byen.
7 Nokre gonger er det ålreit.
8 Sjølv utan mi hjelp klarte ho å klatre over gjerdet.
9 Ærleg talt, du må lære deg dette fort.
10 Andreas kjem til å vinne. Det er det ingen som tviler på.
11 Han hadde måla veggene, men taket måtte han vente med.
12 Dei fekk ei slags forklaring, men sanninga ville dei aldri få vite.
13 Slike påstandar har eg høyrt før.
14 Dette huset såg ho på som sin andre heim.
15 Dette ville ho vere med på; å sove var unødvendig.
16 ”Kan eg få lov?” kviskra ho, ”og du lover å ikkje bli sint?”
17 Viss det er som du seier, så hadde eg oppdaga det med ein gong.
18 Stan var 39, og ein rask karriere hadde han gjort. Det var det ingen tvil om.
19 Kjøper du den bilen, får du problem så lenge du har han.
20 Hadde eg vore deg, hadde eg reist til New York.
21 ”Det er heilt utelukka”, svarte direktøren. ”Det er ikkje slik vi driv i bransjen vår”.

Key1 The picture was stolen the next day.
2 Who wants more coffee?
3 Nothing annoys him more than people who arrive/come too late.
4 No one is more eager than him.
5 If you do not like the soup, you can leave it.
6 Friday morning Grandfather is coming to town.
7 Sometimes it is alright.
8 Even without my help she managed to climb over the fence.
9 Honestly, you have to/must learn this fast/quickly.
10 Andreas will win. Of that there is no doubt. /There is no doubt about that.
11 He had painted the walls, but the ceiling he had to wait with.
12 They got a sort of explanation/an explanation of sorts, but they would never learn/know the truth.
13 I’ve heard such claims before.
14 This house she looked upon as her second home.
15 This she wanted to take part in; sleep was unnecessary.
16 ”May I?” she whispered, ”And you promise not to get angry?”
17 If it is as you say, I would have discovered it right away.
18 Stan was 39, and he had made a fast career. There was no doubt about that.
19 If you buy that car, you will have problems as long as you have it.
20 If I were you, I would have gone to New York.
21 ”That is completely/totally improbable,” answered the CEO/ Managing Director. “That is not how we do things/operate in our line of business.”

Learning content

Working with Grammar

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Adjectives

 • SubjectMaterialFagstoff

  Positive, Comparative and Superlative of Adjectives

 • SubjectMaterialFagstoff

  Positive, Comparative and Superlative of Adverb

 • SubjectMaterialFagstoff

  Anticipatory IT OR THERE

 • SubjectMaterialFagstoff

  Definite / Indefinite Articles

 • SubjectMaterialFagstoff

  Capital Letters

 • SubjectMaterialFagstoff

  Concord Between Subject and Verbal

 • SubjectMaterialFagstoff

  Concord

 • SubjectMaterialFagstoff

  Indefinite Pronouns and Determiners

 • SubjectMaterialFagstoff

  How to Work with Instructions

 • SubjectMaterialFagstoff

  It or There

 • SubjectMaterialFagstoff

  About Nouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Capital Letters

 • SubjectMaterialFagstoff

  Nouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Pronouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Relative Pronouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Verb Tense

 • SubjectMaterialFagstoff

  Who and Which

 • SubjectMaterialFagstoff

  Word Order

 • SubjectMaterialFagstoff

  Word Order

 • SubjectMaterialFagstoff

  -ing Form of the Verb

 • SubjectMaterialFagstoff

  The -ing Form not Used as a Verb

 • SubjectMaterialFagstoff

  S in Endings

 • SubjectMaterialFagstoff

  To Do-Auxiliary Verb

 • SubjectMaterialFagstoff

  To Do, to Be, to Have

 • SubjectMaterialFagstoff

  The Definite Article: The

 • SubjectMaterialFagstoff

  The Indefinite Articles: A/An

 • SubjectMaterialFagstoff

  Prepositions

 • SubjectMaterialFagstoff

  Adverbs

 • SubjectMaterialFagstoff

  Adverbs/Adverbials

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Descriptive Language

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Formal and Informal Language

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Working with Projects - Grammar Checklist

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Interrogative Pronouns

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Text Cohesion

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Verbal Nouns (ing-form)

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Can you find the adjectives?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Adverb or Adjective

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Articles (More Advanced)

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Basic Grammar Terms - Drag and Drop

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Concord, 2

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ing-form or Infinitive, Translation

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ing-form or Infinitive

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  It or There, Translation

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose between It and There

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Nouns, Plural or Singular

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Nouns, Translation

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Plural or Singular

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Plural, Singular or Uncountable?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Countables and Uncountables

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Proper Nouns and Common Nouns 1

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Proper nouns and common nouns 2

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task 1: Prepositions

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task 2: Prepositions

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Reflexive Pronouns

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Who or Which?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Possessive Pronoun Quiz

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Pronouns, Translation

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Relative Pronouns 1

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  The Present Continuous (-ing)

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Verbs: is or are?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Conjugate These Verbs

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Word Class, Drag and Drop

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task: Was or Were?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Irregular verbs

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tasks: Concord

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ing-form or the Infinitive?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task: Fill in the Adverbs

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Can you find the nouns?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Match Idioms, English - Norwegian

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose Between It and There

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Has or Have?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Articles - Translation

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Capitalize or not when used within a sentence?

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Homonyms (spelled alike)

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Pronouns, Advanced

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Relative Pronouns 2

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tricky Words in English - (Spelling)

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Some or Any

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Styles of Writing - Tasks

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Phrasal Verbs

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Phrasal Verbs, Multiple Choice

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Phrasal Verbs, Find Synonyms

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Vocabulary

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Restrictive relative clause or not?

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Noun, Verb, Adjective or Adverb?

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Nouns: Test your knowledge

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Confusables

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Idioms - Multiple Choice

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose the correct preposition 3

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose the Correct Preposition

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose the Correct Preposition

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Adverb or Adjective

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff