Skip to content

 1. Home
 2. EngelskChevronRight
 3. Working with GrammarChevronRight
 4. Ing-form or Infinitive, TranslationChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Ing-form or Infinitive, Translation

Translate the following sentences.

Bokmål

 1. Han gikk uten å si noe.
 2. Vi unngår alltid å dra til London om vinteren.
 3. Hun likte (to enjoy) veldig godt å lese blogger.
 4. Han er opptatt med å spille PC-spill.
 5. Jeg kan ikke noe for at jeg ler når jeg ser den personen.
 6. Læreren bryr seg ikke om at elevene lager bråk i timene.
 7. De har sluttet å lese til eksamen.
 8. Ungene nekter for å ha gjort noe galt.
 9. Det har ingen hensikt å klage for mye.


Nynorsk

 1. Han gjekk utan å seie noko.
 2. Vi unngår alltid å dra til London om vinteren.
 3. Ho likte (to enjoy) svært godt å lese bloggar.
 4. Han er oppteken med å spele PC-spel.
 5. Eg kan ikkje noko for at eg ler når eg ser den personen.
 6. Læraren bryr seg ikkje om at elevane lagar bråk i timane.
 7. Dei har slutta å lese til eksamen.
 8. Ungane nektar for å ha gjort noko gale.
 9. Det har inga hensikt å klage for mykje.
Key
 1. He went/left without saying anything.
 2. We always avoid visiting London in the winter.
 3. She enjoyed reading blogs very much.
 4. He is busy playing PC-games.
 5. I can't help laughing when I see that person.
 6. The teacher doesn't mind the students/pupils making noise during
  lessons.
 7. They have finished reading for the exam.
 8. The children deny having done anything wrong.
 9. It's no use complaining too much.
  Hide

Learning content

Working with Grammar

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Adjectives

 • SubjectMaterialFagstoff

  Positive, Comparative and Superlative of Adjectives

 • SubjectMaterialFagstoff

  Positive, Comparative and Superlative of Adverb

 • SubjectMaterialFagstoff

  Anticipatory IT OR THERE

 • SubjectMaterialFagstoff

  Definite / Indefinite Articles

 • SubjectMaterialFagstoff

  Capital Letters

 • SubjectMaterialFagstoff

  Concord Between Subject and Verbal

 • SubjectMaterialFagstoff

  Concord

 • SubjectMaterialFagstoff

  Indefinite Pronouns and Determiners

 • SubjectMaterialFagstoff

  How to Work with Instructions

 • SubjectMaterialFagstoff

  It or There

 • SubjectMaterialFagstoff

  About Nouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Capital Letters

 • SubjectMaterialFagstoff

  Nouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Pronouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Relative Pronouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Verb Tense

 • SubjectMaterialFagstoff

  Who and Which

 • SubjectMaterialFagstoff

  Word Order

 • SubjectMaterialFagstoff

  Word Order

 • SubjectMaterialFagstoff

  -ing Form of the Verb

 • SubjectMaterialFagstoff

  The -ing Form not Used as a Verb

 • SubjectMaterialFagstoff

  S in Endings

 • SubjectMaterialFagstoff

  To Do-Auxiliary Verb

 • SubjectMaterialFagstoff

  To Do, to Be, to Have

 • SubjectMaterialFagstoff

  The Definite Article: The

 • SubjectMaterialFagstoff

  The Indefinite Articles: A/An

 • SubjectMaterialFagstoff

  Prepositions

 • SubjectMaterialFagstoff

  Adverbs

 • SubjectMaterialFagstoff

  Adverbs/Adverbials

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Descriptive Language

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Formal and Informal Language

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Working with Projects - Grammar Checklist

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Interrogative Pronouns

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Text Cohesion

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Verbal Nouns (ing-form)

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Can you find the adjectives?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Adverb or Adjective

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Articles (More Advanced)

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Basic Grammar Terms - Drag and Drop

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Concord, 2

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ing-form or Infinitive

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  It or There, Translation

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose between It and There

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Nouns, Plural or Singular

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Nouns, Translation

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Plural or Singular

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Plural, Singular or Uncountable?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Countables and Uncountables

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Proper Nouns and Common Nouns 1

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Proper nouns and common nouns 2

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task 1: Prepositions

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task 2: Prepositions

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Reflexive Pronouns

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Who or Which?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Possessive Pronoun Quiz

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Pronouns, Translation

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Relative Pronouns 1

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  The Present Continuous (-ing)

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Verbs: is or are?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Conjugate These Verbs

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Word Order Tasks

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Word Class, Drag and Drop

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task: Was or Were?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Irregular verbs

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tasks: Concord

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ing-form or the Infinitive?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task: Fill in the Adverbs

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Can you find the nouns?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Match Idioms, English - Norwegian

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose Between It and There

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Has or Have?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Articles - Translation

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Capitalize or not when used within a sentence?

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Homonyms (spelled alike)

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Pronouns, Advanced

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Relative Pronouns 2

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tricky Words in English - (Spelling)

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Some or Any

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Styles of Writing - Tasks

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Phrasal Verbs

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Phrasal Verbs, Multiple Choice

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Phrasal Verbs, Find Synonyms

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Vocabulary

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Restrictive relative clause or not?

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Noun, Verb, Adjective or Adverb?

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Nouns: Test your knowledge

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Confusables

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Idioms - Multiple Choice

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose the correct preposition 3

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose the Correct Preposition

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose the Correct Preposition

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Adverb or Adjective

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff