Skip to content

 1. Home
 2. EngelskChevronRight
 3. Working with GrammarChevronRight
 4. Nouns, TranslationChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Nouns, Translation

Translate the following sentences.

Bokmål

 1. I huset er det to barn og tre kvinner.
 2. Vi må tilstå at våre kunnskaper ikke er gode nok.
 3. Penger har åpenbart aldri vært noe problem for ham.
 4. Kona hans er utrolig attraktiv.
 5. Ingen nyheter er gode nyheter.
 6. Jeg så noen tyver løpe av gårde med smykkene.
 7. Det lille barnet mistet faktisk to tenner.
 8. Barnas leker er helt nye.
 9. De nye, kule IKEA-møblene mine er dyrere i Norge enn i Sverige.
 10. Eleven skrev en god analyse av problemstillingene.
 11. Det er ikke uvanlig å ha vansker med de matematiske formlene.
 12. Bilens vinduer er møkkete.
 13. Guttens venner hadde reist utenlands i tre uker.

Nynorsk

 1. I huset er det to barn og tre kvinner.
 2. Vi må tilstå at kunnskapane våre ikkje er gode nok.
 3. Pengar har openbart aldri vore noko problem for han.
 4. Kona hans er utruleg attraktiv.
 5. Ingen nyheiter er gode nyheiter.
 6. Eg såg nokre tjuvar springe av garde med smykka.
 7. Det lille barnet mista faktisk to tenner.
 8. Leikene til barna er heilt nye.
 9. Dei nye, kule IKEA-møbla mine er dyrare i Noreg enn i Sverige.
 10. Eleven skreiv ein god analyse av problemstillingane.
 11. Det er ikkje uvanleg å ha vanskar med dei matematiske formlane.
 12. Vindauga på bilen er møkkete.
 13. Gutens venner hadde reist til utlandet i tre veker.
Key
 1. There are two children and three women in the house or:
  In the house there are two children and three women.
 2. We have to admit that our knowledge is not good enough.
 3. Obviously money has never been a/any problem for him.
 4. His wife is incredibly attractive.
 5. No news is good news.
 6. I saw thieves running/who ran/who were running away with the jewelry.
 7. The child actually lost two teeth.
 8. The children's toys are brand new.
 9. My new, cool IKEA-furniture is more expensive in Norway than in Sweden.
 10. The pupil/student wrote/made a good analysis of the issues.
 11. It's not unusual to have difficulties with the mathematical formulae/formulas.
 12. The windows of the car are dirty.
 13. The boy's friends had gone abroad for three weeks.

Learning content

Working with Grammar

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Adjectives

 • SubjectMaterialFagstoff

  Positive, Comparative and Superlative of Adjectives

 • SubjectMaterialFagstoff

  Positive, Comparative and Superlative of Adverb

 • SubjectMaterialFagstoff

  Anticipatory IT OR THERE

 • SubjectMaterialFagstoff

  Definite / Indefinite Articles

 • SubjectMaterialFagstoff

  Capital Letters

 • SubjectMaterialFagstoff

  Concord Between Subject and Verbal

 • SubjectMaterialFagstoff

  Concord

 • SubjectMaterialFagstoff

  Indefinite Pronouns and Determiners

 • SubjectMaterialFagstoff

  How to Work with Instructions

 • SubjectMaterialFagstoff

  It or There

 • SubjectMaterialFagstoff

  About Nouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Capital Letters

 • SubjectMaterialFagstoff

  Nouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Pronouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Relative Pronouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Verb Tense

 • SubjectMaterialFagstoff

  Who and Which

 • SubjectMaterialFagstoff

  Word Order

 • SubjectMaterialFagstoff

  Word Order

 • SubjectMaterialFagstoff

  -ing Form of the Verb

 • SubjectMaterialFagstoff

  The -ing Form not Used as a Verb

 • SubjectMaterialFagstoff

  S in Endings

 • SubjectMaterialFagstoff

  To Do-Auxiliary Verb

 • SubjectMaterialFagstoff

  To Do, to Be, to Have

 • SubjectMaterialFagstoff

  The Definite Article: The

 • SubjectMaterialFagstoff

  The Indefinite Articles: A/An

 • SubjectMaterialFagstoff

  Prepositions

 • SubjectMaterialFagstoff

  Adverbs

 • SubjectMaterialFagstoff

  Adverbs/Adverbials

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Descriptive Language

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Formal and Informal Language

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Working with Projects - Grammar Checklist

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Interrogative Pronouns

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Text Cohesion

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Verbal Nouns (ing-form)

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Can you find the adjectives?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Adverb or Adjective

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Articles (More Advanced)

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Basic Grammar Terms - Drag and Drop

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Concord, 2

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ing-form or Infinitive, Translation

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ing-form or Infinitive

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  It or There, Translation

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose between It and There

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Nouns, Plural or Singular

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Plural or Singular

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Plural, Singular or Uncountable?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Countables and Uncountables

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Proper Nouns and Common Nouns 1

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Proper nouns and common nouns 2

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task 1: Prepositions

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task 2: Prepositions

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Reflexive Pronouns

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Who or Which?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Possessive Pronoun Quiz

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Pronouns, Translation

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Relative Pronouns 1

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  The Present Continuous (-ing)

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Verbs: is or are?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Conjugate These Verbs

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Word Order Tasks

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Word Class, Drag and Drop

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task: Was or Were?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Irregular verbs

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tasks: Concord

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ing-form or the Infinitive?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task: Fill in the Adverbs

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Can you find the nouns?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Match Idioms, English - Norwegian

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose Between It and There

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Has or Have?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Articles - Translation

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Capitalize or not when used within a sentence?

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Homonyms (spelled alike)

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Pronouns, Advanced

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Relative Pronouns 2

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tricky Words in English - (Spelling)

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Some or Any

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Styles of Writing - Tasks

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Phrasal Verbs

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Phrasal Verbs, Multiple Choice

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Phrasal Verbs, Find Synonyms

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Vocabulary

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Restrictive relative clause or not?

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Noun, Verb, Adjective or Adverb?

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Nouns: Test your knowledge

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Confusables

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Idioms - Multiple Choice

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose the correct preposition 3

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose the Correct Preposition

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose the Correct Preposition

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Adverb or Adjective

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff