Skip to content

 1. Home
 2. EngelskChevronRight
 3. Working with GrammarChevronRight
 4. Pronouns, TranslationChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Pronouns, Translation

Translate the following sentences.

Bokmål

 1. Vi reparerte bilen selv.
 2. Disse bildene er mine, men de der er dine.
 3. Prinsen er en god venn av meg.
 4. Disse bøkene er interessante.
 5. Du må finne en løsning selv.
 6. Her er mobilen din, men hvor er min?
 7. Den filmen var god.
 8. De reiste på ferie med to av sine beste venner.
 9. Han fant seg en god kamerat.
 10. Jeg har hans bok, men ikke hennes.


Nynorsk

 1. Vi reparerte bilen sjølv.
 2. Desse bileta er mine, men dei der er dine.
 3. Prinsen er ein god venn av meg.
 4. Desse bøkene er interessante.
 5. Du må finne ei løysing sjølv.
 6. Her er mobilen din, men kor er min?
 7. Den filmen var god.
 8. Dei reiste på ferie med to av dei beste vennene sine.
 9. Han fann seg ein god kamerat.
 10. Eg har boka hans, men ikkje hennar.
Key
 1. We repaired the car ourselves.
 2. These pictures are mine, but those are yours.
 3. The prince is a good friend of mine.
 4. These books are interesting.
 5. You must find a solution yourself.
 6. Here is your cell phone (mobile), but where is mine?
 7. That film was good.
 8. They went on holiday with two of their best friends.
 9. He found himself a nice pal.
 10. I have (got) his book but not hers.

Learning content

Working with Grammar

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Adjectives

 • SubjectMaterialFagstoff

  Positive, Comparative and Superlative of Adjectives

 • SubjectMaterialFagstoff

  Positive, Comparative and Superlative of Adverb

 • SubjectMaterialFagstoff

  Anticipatory IT OR THERE

 • SubjectMaterialFagstoff

  Definite / Indefinite Articles

 • SubjectMaterialFagstoff

  Capital Letters

 • SubjectMaterialFagstoff

  Concord Between Subject and Verbal

 • SubjectMaterialFagstoff

  Concord

 • SubjectMaterialFagstoff

  Indefinite Pronouns and Determiners

 • SubjectMaterialFagstoff

  How to Work with Instructions

 • SubjectMaterialFagstoff

  It or There

 • SubjectMaterialFagstoff

  About Nouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Capital Letters

 • SubjectMaterialFagstoff

  Nouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Pronouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Relative Pronouns

 • SubjectMaterialFagstoff

  Verb Tense

 • SubjectMaterialFagstoff

  Who and Which

 • SubjectMaterialFagstoff

  Word Order

 • SubjectMaterialFagstoff

  Word Order

 • SubjectMaterialFagstoff

  -ing Form of the Verb

 • SubjectMaterialFagstoff

  The -ing Form not Used as a Verb

 • SubjectMaterialFagstoff

  S in Endings

 • SubjectMaterialFagstoff

  To Do-Auxiliary Verb

 • SubjectMaterialFagstoff

  To Do, to Be, to Have

 • SubjectMaterialFagstoff

  The Definite Article: The

 • SubjectMaterialFagstoff

  The Indefinite Articles: A/An

 • SubjectMaterialFagstoff

  Prepositions

 • SubjectMaterialFagstoff

  Adverbs

 • SubjectMaterialFagstoff

  Adverbs/Adverbials

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Descriptive Language

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Formal and Informal Language

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Working with Projects - Grammar Checklist

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Interrogative Pronouns

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Text Cohesion

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Verbal Nouns (ing-form)

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Can you find the adjectives?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Adverb or Adjective

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Articles (More Advanced)

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Basic Grammar Terms - Drag and Drop

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Concord, 2

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ing-form or Infinitive, Translation

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ing-form or Infinitive

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  It or There, Translation

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose between It and There

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Nouns, Plural or Singular

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Nouns, Translation

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Plural or Singular

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Plural, Singular or Uncountable?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Countables and Uncountables

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Proper Nouns and Common Nouns 1

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Proper nouns and common nouns 2

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task 1: Prepositions

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task 2: Prepositions

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Reflexive Pronouns

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Who or Which?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Possessive Pronoun Quiz

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Relative Pronouns 1

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  The Present Continuous (-ing)

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Verbs: is or are?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Conjugate These Verbs

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Word Order Tasks

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Word Class, Drag and Drop

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task: Was or Were?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Irregular verbs

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tasks: Concord

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ing-form or the Infinitive?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Task: Fill in the Adverbs

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Can you find the nouns?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Match Idioms, English - Norwegian

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose Between It and There

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Has or Have?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Articles - Translation

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Capitalize or not when used within a sentence?

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Homonyms (spelled alike)

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Pronouns, Advanced

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Relative Pronouns 2

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tricky Words in English - (Spelling)

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Some or Any

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Styles of Writing - Tasks

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Phrasal Verbs

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Phrasal Verbs, Multiple Choice

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Phrasal Verbs, Find Synonyms

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Vocabulary

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Restrictive relative clause or not?

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Noun, Verb, Adjective or Adverb?

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Nouns: Test your knowledge

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Confusables

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Idioms - Multiple Choice

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose the correct preposition 3

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose the Correct Preposition

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Choose the Correct Preposition

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Adverb or Adjective

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff