Skip to content

Reiseliv

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
SubjectEmne

Topics

Filter

 • Behov og ønsker

  En god vert kjenner gjestens behov og ønsker. For å avdekke gjestens behov og ønsker trenger vi kunnskaper om behovsteori, motivasjon og kommunikasjon.

 • Turistattraksjoner og guiding

  Vi ser på norske turistattraksjoner og guidens behov for bred lokalkunnskap og god formidlingsevne.

 • Det helhetlige reiselivsproduktet

  Det helhetlige reiselivsproduktet omfatter transport, overnatting, måltider, aktiviteter, attraksjoner og severdigheter. Mange ulike aktører bidrar.

 • Personlig opptreden

  Din personlige opptreden er en viktig del av vertskapsrollen, og omfatter både oppførsel, klesdrakt og kroppsspråk.

 • Kulturelle særtrekk

  I vertskapsrollen er det viktig at du tar hensyn til kulturelle særtrekk hos gjestene.

 • Kommunisere på tysk

  Som vertskap møter du gjerne personer fra ulike steder i verden. Her viser vi eksempler på enkel formidling til tysktalende gjester.

 • Kommunisere på kinesisk

  Som vertskap møter du gjerne personer fra ulike steder i verden. Her viser vi eksempler på enkel formidling til kinesisktalende gjester.

 • Sikkerhet

  Sikkerhet kan defineres som evnen til å ha kontroll med risiko. Dette er viktig både for gjestene og personalet.

 • Informasjonskilder

  Ny teknologi gir oss mange muligheter til å skaffe oss informasjon om aktuelle reisemål, og hva reisemålet har å by på av attraksjoner, mat og overnatting.

 • Reiselivssegmenter

  Her ser vi på reiselivssegmenter som er grupper av turister, inndelt etter ulike ønsker og behov.

 • Bærekraftig reiseliv

  Vi ser på hva som menes med bærekraft, og hva et bærekraftig reiseliv innebærer for natur, kultur og økonomi.

 • Kjøpsatferd

  Kjøpsatferd handler om hva folk tenker og gjør når de søker etter, kjøper og bruker varer og tjenester.

 • Kvalitetsutvikling

  I dette emnet ser vi på hvordan kvalitetsutvikling er å utvikle og vedlikeholde god kvalitet som tar hensyn til kundenes krav til kvalitet.

 • Markedsføring

  Vi ser på hvordan markedsføring er planlegging og gjennomføring av aktiviteter som utføres for å øke salget av varer og tjenester.

 • Salgsprosessen

  Vi ser på hvordan selgeren kan styre salget gjennom en systematisk prosess i flere faser eller trinn, en såkalt salgsprosess.

 • Internasjonal markedsføring

  Norsk reiseliv markedsfører Norge som et reisemål der man kan oppleve vakker og ren natur sammen med lokal kultur og levemåte.

 • Salgs- og presentasjonsteknikk

  Gode ferdigheter i salgs- og presentasjonsteknikk er evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig, og å beherske relevante digitale verktøy.

 • Reservasjonssystemer

  Et reservasjonssystem, også kalt bookingsystem, kan brukes av både kunder og reiselivsmedarbeidere.

 • Webdesign

  Ved utarbeidelse av en nettside må vi tenke over hvilken informasjon vi vil ha på nettsiden, utseende og hvordan siden skal fungere.

 • Salgs- og markedsrett

  Ved markedsføring av reiselivsprodukter er det mange lover og regler som må følges, som markedsføringsloven, pakkereiseloven og ehandelsloven.

 • Reiselivsnæringens oppbygning

  Vi ser på reiselivsnæringens sammensetning, utbredelse og økonomiske betydning, og eksempler på organisering.

 • Trender i reiselivet

  Her skal vi se på hvordan vi kan bruke trender som utgangspunkt for å utvikle nye bærekraftige reiselivsprodukter.

 • Prissetting

  De vanligste metodene for prissetting er kostnadsbasert, markedsbasert og konkurransebasert.

 • Budsjett og regnskapsanalyse

  Budsjettering, budsjettkontroll og regnskapsanalyse er viktige oppgaver i økonomistyringen til en bedrift.

 • Starte egen bedrift

  Her tar vi for oss organisering og lover og regler du trenger å kunne dersom du skal starte opp din egen bedrift.

 • Driftsrutiner på et hotell

  I dette emnet ser vi på viktige driftsoppgaver for en resepsjonist på et hotell, som inn- og utsjekk og eventuelt management.

 • Sentralt regelverk

  Her får du en innføring i praktisk bruk av lover og regler som gjelder i reiselivet.

 • Etikk

  Emnet handler om etiske retningslinjer for reiselivet, og hvilke etiske utfordringer næringen står overfor.

 • Tverrfaglige oppgaver og heldagsprøver

  Her finner du tverrfaglige oppgaver og heldagsprøver som er utarbeidet av lærere på service og samferdsel.

 • Om resepsjonsfaget

  Her får du en oversikt over hva du må lære for å kunne ta fagbrev som resepsjonist.

Newsletter

Stay updated! Subscribe to the latest news from NDLA.

Facebook