Skip to content

Matematikk for samfunnsfag

 1. Home
 2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
SubjectEmne

Topics

Filter

 • Algebra

  Her har vi samlet fagstoffet i temaet algebra i faget S2. Her finner du teori, oppgaver, videoer, interaktiviteter og mer samlet i ulike underemner.

 • Funksjoner

  Her ser vi på hvordan vi kan bruke derivasjon av funksjoner til det vi kaller matematisk analyse. Vi skal også bruke funksjoner i temaet økonomi.

 • Sannsynlighet og statistikk

  Her gjør vi rede for en del begreper innen sannsynlighet og statistikk som stokastisk variabel, forventningsverdi, standardavvik og normalfordeling.

Newsletter

Stay updated! Subscribe to the latest news from NDLA.

Facebook