Skip to content

Matematikk for yrkesfaglige programmer

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Prosent og prosentvis vekst

Prosent betyr hundredel.

Learning content

Prosent og prosentvis vekst

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites