Skip to content

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. Tall og algebraChevronRight
  4. TallregningChevronRight
  5. ProporsjonalitetChevronRight
LearningPath
You are now in a learningpath

Introduksjon

Her skal du lære om proporsjonale størrelser, det vil si størrelser som vokser i takt.

I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar