Skip to content

  1. Home
  2. Matematikk for yrkesfaglige programmerChevronRight
  3. SannsynChevronRight
  4. Beregne sannsynligheter ved å bruke tabellerChevronRight
LearningPath
You are now in a learningpath

Introduksjon

Her kan du lære om hvordan du kan bruke tabeller for å telle opp antall gunstige og mulige utfall. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar