Skip to content

Samfunnsfag

 1. Home
 2. SamfunnsfagChevronRight
SubjectEmne

Topics

 • Utforskeren

  Utforskeren handler om hvordan man bygger opp samfunnsfaglig forståelse gjennom nysgjerrighet, undring og skapende aktiviteter.

 • Individ, samfunn og kultur

  Spørsmålet «Hvem er jeg?» står sentralt når du skal arbeide med hovedområdet «Individ, samfunn og kultur». Spørsmålet kan være både lett og vanskelig å svare på

 • Politikk og demokrati

  Ordet politikk kommer fra gresk politikos, «det som angår byen/staten». Politikk handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn.

 • Arbeids- og næringsliv

  Hva slags utdanning vi velger, får innvirkning på hvor stor valgfrihet vi har når vi skal søke jobb.

 • Internasjonale forhold

  Makt, konflikter, globalisering, fattigdom og EU – alt dette og mer til hører inn under hovedområdet «Internasjonale forhold».

New content

Newsletter

Stay updated! Subscribe to the latest news from NDLA.

Facebook