Skip to content

 1. Home
 2. Praktisk matematikkChevronRight
 3. FunksjonarChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Funksjoner

Funksjoner beskriver sammenhengen mellom to størrelser.

Grafen til funksjonen T av x er lik 0,005 x i tredje pluss 0,12 x i andre minus 2 er tegnet i et koordinatsystem der x-aksen går fra 0 til 26 og y-aksen går fra minus 2 til 9. Tittelen på x-aksen er x timer etter midnatt. Tittelen på y-aksen er T av x temperatur i grader C. På grafen er toppunktet C med koordinatene 16 og 8,42 markert. Linja y er lik 6 er også tegnet inn og de to skjæringspunktene mellom linja og grafen til T av x. Det ene skjæringspunktet A har koordinatene 11,17 og 6, mens det andre, B, har koordinatene 20 og 6. Skjermutklipp.
Graf som viser temperaturen gjennom et døgn

Temperaturen du måler utenfor kjøkkenvinduet om morgenen er vanligvis lavere enn den du måler på ettermiddagen. Temperaturen avhenger av hvilken tid på døgnet du måler den. Vi sier at temperaturen er en funksjon av tid på døgnet.

Topics

Funksjonar

 • Funksjonsbegrepet

  Mer om funksjonsbegrepet og hvordan du kan oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner.

 • Lineære funksjoner

  I dette emnet ser vi på på egenskapene til lineære funksjoner, som har grafer som er rette linjer.

 • Ikke-lineære funksjoner

  Vi ser på funksjoner som ikke er lineære, som polynomsfunksjoner, rasjonale funksjoner, potensfunksjoner og eksponentialfunksjoner.

Learning content

Funksjonar

SubjectEmne

Tasks and Activites