Skip to content

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. Tall og algebraChevronRight
  4. Eksponential- og logaritmelikningerChevronRight
  5. VekstfaktorChevronRight
LearningPath
You are now in a learningpath

Introduksjon

Her kan du lære om vekstfaktor. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor