Skip to content

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. Tall og algebraChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Algebra brukes til å tolke og regne med formler som gjelder dagligliv og yrkesliv.

Topics

Tall og algebra

  • Talrekning

    Tallregning handler om å behandle tall i praktisk regning og om å bruke regningsartene, som er addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon.

  • Likninger

    En likning består av et likhetstegn med tall eller uttrykk på hver side.

Learning content

Tall og algebra

SubjectEmne

Tasks and Activites