Skip to content

 1. Home
 2. Praktisk matematikkChevronRight
 3. Nedlastbare oppgavefiler, eksamensløsninger og veiledningerChevronRight
 4. Digital levering av eksamensbesvarelsenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Guides and Instructions

Digital levering av eksamensbesvarelsen

En grunnleggende digital ferdighet til IKT-basert eksamen i matematikk er å kunne produsere digitale tekster med matematisk innhold. Her vil du få en innføring i hvordan dette kan gjøres ved å bruke en tekstbehandler som Microsoft Word (evt. sammen med formeleditoren MathType) og GeoGebra.

Kvinne med laptop

I « Eksamensveiledning – om vurdering av eksamensbesvarelser 2018» står følgende om digital levering av eksamensbesvarelsen når det gjelder del 2 av eksamen:

Besvarelsen av Del 1 og Del 2 av eksamen lastes opp i PGS.
Besvarelsen av Del 1 av eksamen i matematikk føres av eleven med penn. Besvarelsen av Del 1 må skannes og lastes opp i PGS av skolen.
Del 2 kan bestå av:
 • en kombinasjon av håndskrift og utskrifter. Del 2 må da skannes til ett PDF-dokument som lastes opp i PGS av skolen.
 • digitale dokumenter som lastes opp i PGS
Kandidatene kan ikke levere Del 2 delvis på papir og delvis digitalt.

Det blir også anbefalt at hele besvarelsen av del 2 samles i én fil ved digital levering. Dette kan du øve på ved å gjøre oppgavene nedenfor og samle dem i ett tekstdokument.

Oppgave 1

 1. Last ned formeleditoren MathType fra denne siden dersom du ikke allerede har installert MathType på din maskin. (Du kan også bruke den formeleditoren som er innebygd i det tekstbehandlingsprogrammet du bruker.)
 2. Se evt. filmen MathType innføringsfilm.
 3. Åpne et nytt tekstbehandlingsdokument. Skriv av og løs likningene i oppgave 8.3 og regn ut brøkene i oppgave 3.4 ved hjelp av valgt formeleditor.


Oppgave 2

Du skal nå besvare oppgaver hvor du kombinerer vanlig og matematisk tekst.

Løs oppgavene 7.13 og 7.14.


Oppgave 3

Noen oppgaver på del 2 skal/kan løses med bruk av GeoGebra.

 1. Se filmen GeoGebra på eksamen.
 2. Løs likningene og regn ut brøkene i oppgave 1c ovenfor i CAS i GeoGebra.
 3. Løs oppgave 4.3 i GeoGebra.

Husk å lime utklipp fra GeoGebra inn i besvarelsesdokumentet.

Last updated 11/16/2018
Text: Olav Kristensen and Roar Edland-Hansen (CC BY-SA)

Learning content

Nedlastbare oppgavefiler, eksamensløsninger og veiledninger

SubjectEmne

Subject Material

 • SubjectMaterialFagstoff

  Eksamen i matematikk

SubjectEmne

Tasks and Activites