Skip to content

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Mangekanter og sirklerChevronRight
  5. Mangekanter og sirklerChevronRight
LearningPath
You are now in a learningpath
SubjectMaterialFagstoff

Article

Trekanter

Den enkleste mangekanten er trekanten.

Nedenfor ser du noen spesielle trekanter.

Rettvinklet, likebeint, likesidet og likebeint og rettvinklet trekant. Illustrasjon.

En rettvinklet trekant har én vinkel på 90°.

En likebeint trekant har minst to sider som er like lange.

En likesidet trekant er regulær. Alle sidene er like lange og alle vinklene er like store, 60°. Legg merke til at en likesidet trekant også er likebeint.

En likebeint og rettvinklet trekant har to vinkler på 45°.