Skip to content

 1. Home
 2. Praktisk matematikkChevronRight
 3. GeometriChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Geometri

Ordet geometri betyr «måling av jord». De eldste skriftlige kildene om jordmåling vi kjenner til, stammer fra det gamle Egypt og er ca. 4000 år gamle.

4 ulike geometriske former, en tegning som skal forestille Pytagoras og en trekantfigur som viser Pytagoras' setning. Illustrasjon.
Tenksom gammel matematiker

Sentralt i dette emnet er å beregne lengder, vinkler og areal i vilkårlige trekanter.

Topics

Geometri

 • Mangekanter og sirkler

  I emnet blir du kjent med definisjoner av polygoner, eller mangekanter, og sirkler.

 • Formlikhet

  To figurer er formlike når vi ved å forstørre eller forminske den ene figuren kan få en figur som er lik den andre.

 • Pytagoras’ setning

  Pytagoras' setning handler om rettvinklede trekanter. I slike trekanter er det en spesiell sammenheng mellom lengden på sidene.

 • Areal og omkrins

  I dette emnet ser vi på hvordan vi kan regne ut areal og omkrets av ulike figurer.

 • Volum og overflate

  Her beregner vi volum (rominnhold) og overflateareal av ulike figurer som for eksempel prismer, sylindre og pyramider.

Learning content

Geometri

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter