Skip to content

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. StatistikkChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Statistikk

Ordet statistikk ble opprinnelig brukt om beskrivelser av stats- eller samfunnsforhold. Statistikk handler om å samle inn og ordne opplysninger på en hensiktsmessig måte, og om å trekke konklusjoner og treffe beslutninger på grunnlag av datamaterialet.

Statistikk brukes til å si noe om et tallmateriale. Dette tallmaterialet kan bestå av tusenvis av tall. Først må vi gjerne sortere tallmaterialet. Deretter kan vi for eksempel regne ut gjennomsnittet, som er ett av flere sentralmål. Det er også interessant å si noe om variasjonen i tallmaterialet. Til det trenger vi et spredningsmål som for eksempel standardavvik.

I dette hovedemnet tar vi for oss sentralmål, spredningsmål og kumulativ og relativ frekvens. Vi ser på hvordan regneark brukes til å presentere beregninger, og hvordan vi kan planlegge, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkelser.

Learning content

Statistikk

SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites