1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. MateriallæreChevronRight
 4. FresingChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Fresing

Prinsippet for fresing er en koordinert bevegelse mellom et roterende flerskjæringsverktøy og et arbeidsstykke i bevegelse. I dag har utviklingen kommet så langt at verktøyet kan mates mot arbeidsstykket i nesten alle retninger.

Bildet viser lærling opererer fresemaskin
Lærling opererer fresemaskin

Freseverktøyet har flere skjæreegger, og hver egg fjerner en viss mengde materiale. Fresing er en meget effektiv bearbeidingsmetode som også kan brukes på fine overflater, og som gir nøyaktighet og stor fleksibilitet når ulike former skal tilvirkes.

Fresingen kan utføres på to måter, avhengig av hvordan verktøyet roterer i forhold til arbeidsstykket. Arbeidsstykket mates enten med eller mot rotasjonsretningen, noe som først og fremst påvirker starten og slutten av inngrepet.

Medfresing (D)

Medfresing er når arbeidsstykket mates i samme retning som fresens rotasjonsretning i skjæreområdet. Spontykkelsen
reduseres fra starten av skjæreforløpet og er null i slutten av inngrepet.

Motfresing (U)

Motfresing er når arbeidsstykkets matingsretning er motsatt av fresens rotasjonsretning i skjæreområdet. Spontykkelsen går fra null i starten av skjæreforløpet og øker i tykkelse mot slutten av inngrepet.

Motfresing er å foretrekke under forutsetning av at maskin, fikstur og arbeidsstykke tillater denne metoden.

Medfresing stiller krav til prosessen der krefter strever etter å dra fresen fram samtidig som arbeidsstykket holdes nede.

Dette krever at maskinen er helt "glippfri". Hvis bordet med arbeidsstykket er bevegelig, bør motfresing velges.

Horisontal- og vertikalfresing

Når vi spenner opp freseverktøyet horisontalt (vannrett), utfører vi horisontalfresing. De mest brukte fresertypene ved horisontalfresing er bladfreser, skivefreser, valsefreser og fasongfreser.

Når vi spenner opp freseverktøyet vertikalt (loddrett), utfører vi vertikalfresing. De mest brukte fresertypene ved vertikalfresing er endeplanfreser, pinnefreser og sporfreser.

Freseretninger

Det finnes mange fresemetoder, og det er viktig å skille mellom ulike matingsretninger, noe som har sammenheng med verktøyets rotasjonsaksel. Se bilde: (A) er den aksiale retningen, (B) er den radiale retningen, mens (C) er den tangentiale retningen.

Forklaring til bilde: Ved planfresing (1) utføres bearbeidingen hovedsakelig av skjæreeggene på verktøyets periferi, men i en viss grad også av eggene på verktøyets endeflate. Verktøyets rotasjonsretning danner rett vinkel med den radiale matingen.
Ved valsefresing (2) anvendes de skjærende eggene på verktøyets periferi. Verktøyet roterer rundt en aksel som er
parallell med den tangentiale matingen. Aksialfresing (3) anvendes ved bearbeiding av fordypninger eller spor der fresen borer seg ned og så går over til fresing. Den aksialt matende fresen må ha egger over verktøyets sentrum for å utføre et skjærende forløp.

Learning content

Fresing

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Fresing - repetisjon

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • There is no core content available for oppgaver og aktiviteter.